skip to Main Content
Team Axon Fysio Deinum

Klachtenbeleid

Bij Axon Fysiotherapie proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelend fysiotherapeut. U kan ook contact opnemen met de praktijkeigenaar. Er zal dan een gesprek met u worden aangegaan. We streven ernaar om dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Voor ons is het belangrijk dat we de klacht goed helder krijgen en samen met u tot een oplossing komen naar ieders tevredenheid. Wellicht is er nog een tweede gesprek nodig. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:
⦁ De Klachtencommissie van het KNGF
⦁ De Commissie van Toezicht van het KNGF
⦁ Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
⦁ Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
⦁ Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661

Voor meer informatie kunt u kunt ook de klachtenfolder van het KNGF raadplegen.